45
44
47
46
43
42
36
37
38
40
41
39
35
34
33
31
32
30
24
26
25
28
27
29
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
08
06
07
09
11
10
05
04
03
02
01-2
02-2

© 2018 by NICHE Artisan Homes  |  ORION DEVELOPMENT Incorporated  |  NICCON Incorporated

NICHE Artisan Homes  |  507.317.4821  |  PO BOX 4362  |  MANKATO, MINNESOTA  |  56002